Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bureau Rijopleidingen Amsterdam (hierna te noemen B.R.)

Artikel 1 Verplichtingen B.R.
B.R. is verplicht er zorg voor te dragen (en daar controle op uit te oefenen) dat de lessen worden geven door instructeurs van rijscholen die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen.

Artikel 2 Financien
Indien een bedrijf of instelling in gebreke blijft bij betaling aan een rijschool welke een opleiding uitvoert die door B.R. is verworven en gedelegeerd aan een rijschool is B.R.hiervoor niet verantwoordelijk. De rol van B.R is het tot stand brengen van het contact tussen opdrachtgever en de uitvoerende rijschool en toezicht op het verloop.

Artikel 3 Persoonsgegevens
B.R. en de uitvoerende rijschool zal de door Bedrijf en/of leerling verstrekte persoonsgegevens van leerlingen uitsluitend gebruiken voor eigen administratie.

Artikel 4 Geschillen
B.R. is niet aansprakelijk voor geschillen die optreden tussen de uitvoerende rijscholen en het opdrachtgevende bedrijf en/of leerlingen.

Artikel 5 Bekendheid Algemene Voorwaarden van Bureau Rijopleidingen
B.R. draagt er zorg voor dat bij het verkrijgen van een opdracht en het delegeren aan een rijschool de Algemene Voorwaarden van B.R. aan zowel de opdrachtgever en de uitvoerende rijschool bekend zijn d.m.v. bijvoegen van deze Algemene Voorwaarden en verwijzing naar vermelding op de site van B.R.