Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bureau Rijopleidingen Amsterdam (hierna te noemen B.R.)

Artikel 1 Verplichtingen B.R.
B.R. is verplicht er zorg voor te dragen ( en daar controle op uit te oefenen ) dat de lessen worden geven door instructeurs van verkeersscholen die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen.

Artikel 2 Financien
Indien een bedrijf of instelling in gebreke blijft bij betaling aan een verkeersschool welke een opleiding uitvoert die door B.R. is verworven en gedelegeerd aan een verkeersschool is B.R.hiervoor niet verantwoordelijk. De rol van B.R is het tot stand brengen van het contact tussen opdrachtgever en de uitvoerende verkeersschool en toezicht op het verloop.

Artikel 3 Persoonsgegevens
B.R. en de uitvoerende verkeersschool zal de door Bedrijf en/of leerling verstrekte persoonsgegevens van leerlingen uitsluitend gebruiken voor eigen administratie.

Artikel 4 Geschillen
B.R. is niet aansprakelijk voor geschillen die optreden tussen de uitvoerende verkeersscholen en het opdrachtgevende bedrijf en/of leerlingen.

Artikel 5 Bekendheid Algemene Voorwaarden van Bureau Rijopleidingen
B.R. draagt er zorg voor dat bij het verkrijgen van een opdracht en het delegeren aan een verkeersschool de Algemene Voorwaarden van B.R. aan zowel de opdrachtgever en de uitvoerende verkeersschool bekend zijn dmv bijvoegen van deze Algemene Voorwaarden en verwijzing naar vermelding op de site van B.R.