Nationaal Programma Rijvaardigheid Ouderen

Veel mensen halen zo rond de leeftijd vanaf 18 jaar een rijbewijs (B) en dat blijft een leven lang geldig. Op zich vergelijkbaar met elk ander diploma, behalve die diploma’s welke slechts valide blijven als wordt voldaan aan een nascholingsplicht.

Voor rijbewijs B (personenauto) geldt geen nascholingsplicht (in tegenstelling tot de rijbewijzen C en D vrachtauto en Autobus waarvoor elke 5 jaar een nascholing verplicht is) en dat is jammer want om veilig aan het steeds veranderende en drukker wordende  verkeer te kunnen blijven deelnemen kun je niet volstaan met te zeggen: Ach ik rij al zolang en “veilig”!  Vaak maken andere weggebruikers, met meer actuele kennis en inzicht, dat (ongemerkt) mogelijk!                                  

Het laat zich raden dat periodieke toetsing voor rijbewijs B een noodzakelijke wens is maar (vanwege het enorm grote rijbewijsbezit) in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Moeilijk haalbaar is echter iets anders dan niet haalbaar.

Bureau Rijopleidingen heeft i.s.m. een nationaal netwerk van rijscholen die het beste in de branche vertegenwoordigen een logistiek haalbaar en betaalbaar vrijwillig nascholingsconcept Rijbewijs B ontwikkeld voor elke Nederlander die de AOW leeftijd bereikt. Samen met de Rijksoverheid en onze partners wordt gekeken hoe de nationale uitrol het best kan worden ingestoken en gesubsidieerd.   

Programma 1 ½ uur nascholing (vanaf en eindigend bij de rijschool in de plaats regio waar kandidaten woonachtig zijn)
Medisch (zintuigen en fysiek) Verkeerstheorie Verkeersinzicht Autokennis, Milieubewuste Praktijkrit.

Voor informatie of afspraak: reageer via het contactformulier.