Een droom is werkelijkheid geworden

Ik zou later graag willen worden…:

Zo beginnen veel toekomstdromen van jonge mensen en ook ik was daar geen uitzondering op.
Tijdens mijn schooljaren en wat later gevolgd door de militaire diensttijd en vervolgens mijn eerste
jaren in het bedrijfsleven was ik geboeid door mobiliteit en het was voor mij duidelijk dat mijn
beroepsleven zich in die richting zou ontwikkelen.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een specialisatie tot rijinstructeur alle categorieën en het
exploiteren van een grote lokale auto-en motorrijschool welke vandaag de dag nog steeds tot de
Nederlandse top gerekend mag worden.

Maar de ambitie ging verder. Ik wilde een wezenlijke en permanente bijdrage leveren aan het
verbeteren van de verkeersveiligheid om de volgende reden:
Door de jaren heen is er op vele niveaus gedacht, gehandeld en gewerkt o.a. aan verbetering van:
opleiding rijinstructeurs, opleiding rijbewijskandidaten, wegen, verduidelijking van de wegbewijzering,
geavanceerde veiligheidssystemen in auto’s en nascholing/toetsing van beroepschauffeurs, maar een
triest gegeven is dat ongevalscijfers nog steeds hoog zijn en miljoenen verkeersovertredingen
resulteren vele honderden verkeersdoden en tienduizenden verkeersgewonden.

.

Bureau Rijopleidingen werd door mij opgericht met als missie:

Nederland veilig op weg door scholing en toetsing

Bureau Rijopleidingen (waarin Kenniscentrum Verkeersveiligheid) zet zich in om o.a. met:
Verbetering opleiding tot rijinstructeur + op basis van hogere instap kwalificatie
Verbetering rijbewijsopleiding door deze categorie rijinstructeurs
Nastreven verhoogde exameneisen
Nascholing chauffeurs met rijbewijs B (het grootste rijbewijsbezit in Nederland)

een belangrijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Het is met een gevoel dat boven trots uitstijgt dat ik, in samenwerking met een groot aantal
vakmensen en professionele rijscholen waar de vlag van bevlogen vakmanschap wappert, erin
geslaagd ben deze ( jongens) droom gestalte te geven in Bureau Rijopleidingen.

Dank voor het vertrouwen van allen.
A (Lex) Wemer
Bureau Rijopleidingen