Privacy-verklaring

Bureau Rijopleidingen

Bureau Rijopleidingen werkt voor en met Nederlandse rijscholen met als missie:

Nederland Veilig op weg door scholing en toetsing.

Bureau Rijopleidingen verwerft opleidings-opdrachten van instanties en bedrijven waarbij de bekendmaking van persoonsgegevens vaak een onderdeel is. Het gaat om gegevens zoals (volledige naam, geboortedatum en BSN. adres, woonplaats, telefoon en email).

Bureau Rijopleidingen deelt deze persoonsgegevens ( na overleg met en toestemming van de opdrachtgevers ) met de samenwerkende rijscholen, hetgeen noodzakelijk is m.b.t. administratie en eventueel examinering en stelt daarbij als voorwaarde dat de persoonsgegevens slechts gebruikt mogen worden in relatie tot de gevraagde opleiding. Verder gebruik of deling van de verstrekte persoonsgegevens van de cursisten is door ons verboden en zodanig ook aan de relaties medegedeeld.

DISCLAIMER

Bureau Rijopleidingen gaat zeer zorgvuldig om met bedrijf- en privégegevens van relaties en kandidaten en gebruikt in haar externe contacten zoals onder andere in brief- of mailvorm slechts gegevens als hierover uitdrukkelijk overeenstemming bestaat. tussen de verstrekker en Bureau Rijopleidingen. Mocht op welke wijze dan ook via de relaties onzorgvuldigheid plaatsvinden dan is Bureau Rijopleidingen hier niet aansprakelijk voor.

Bureau Rijopleidingen betracht uiterste zorgvuldigheid bij de samenstelling en inhoud van de eigen website: bureaurijopleidingen.nl. Voor een eventuele vergissing en/of onzorgvuldigheid voorkomende in de website zijn wij niet aansprakelijk.