Privacy-verklaring

Bureau Rijopleidingen

Bureau Rijopleidingen verzamelt via openbare kanalen, zoals o.a. internet en andere media, adresgegevens van Nederlandse Autorijscholen met als doel deze te vragen met ons samen te werken in onze missie:

Nederland Veilig op weg door scholing en toetsing.

Samenwerking bestaat uit het uitvoeren van rij-opleidingswerk dat wij van verkrijgen van Nederlandse opdrachtgevers

Het gaat om bedrijfsgegevens zoals N.A.W.  (naam, adres, woonplaats, telefoon en email). en nooit over gegevens betreffende personen. Deze gegevens zijn in beginsel altijd openbaar en zullen door ons slechts worden gebruikt voor contacten tussen de Autorijscholen en Bureau Rijopleidingen..

Krijgt Bureau Rijopleidingen met betrekking tot  de activiteiten opleidingsverzoeken van Nederlandse opdrachtgevers waarin persoonsgegevens voorkomen van cursisten en die wij op onze beurt onderbrengen bij  de Nederlandse Autorijscholen  dan gebeurt dat slechts na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en wij stellen onze relaties (de Nederlandse Autorijscholen)  op de hoogte dat wij erop vertrouwen dat de overgedragen persoonsgegevens slechts worden gebruikt in relatie tot de gevraagde  opleiding. Verder gebruik of deling van de verstrekte persoonsgegevens van de cursisten is door ons verboden en zodanig ook aan de relaties medegedeeld. .

Krijgt  Bureau Rijopleidingen rechtstreeks opdrachten van personen en die zelf uitvoert dan garandeert Bureau Rijopleidingen dat deze  persoonlijke gegevens nimmer worden gedeeld en na voltooiing van de opdracht  worden de gegevens intern worden gewist.

DISCLAIMER

Bureau Rijopleidingen gaat zeer zorgvuldig om met  bedrijf- en privégegevens van relaties en kandidaten en gebruikt in haar externe contacten zoals onder andere in brief- of mailvorm slechts gegevens  als hierover uitdrukkelijk overeenstemming bestaat. tussen de verstrekker en Bureau Rijopleidingen. Mocht op welke wijze dan ook via de relaties  onzorgvuldigheid plaatsvinden dan is Bureau Rijopleidingen hier niet aansprakelijk voor.

Bureau Rijopleidingen betracht uiterste zorgvuldigheid bij de samenstelling en inhoud van de eigen website. bureaurijopleidingen.nl   Voor een eventuele vergissing en/of onzorgvuldigheid voorkomende in de website zijn wij niet aansprakelijk.